Början på jakten efter byggåret

I väntan på le Notaire’s arbete med att slutföra köpekontraktet har vi bland annat börjat söka efter vilket decennium huset byggdes initialt. Redan när vi var i Aude i början av juli fick vi ta del av en akademisk artikel om ortens arkitektoniska historia som skrivits förra året där vårt hus på en karta från lantmäteriet på Napoleontiden (1768) finns med och här har utmärkts som hus från 1400 eller 1500-talet.

I artikeln skrivs att västgaveln har ett avfasat takfönster samt ett igenmurat fönster krönt med ett överstycke vars stag kan ha huggits bort senare. Inramningen av huggen grå sandsten har ett utsökt formad underdel. Helheten är en del av ett murverk bestående av många olika konstruktioner (inklusive några skärvor av kakel). Överstycket har ett ”falskt varv” valv, och dessa uthuggna eller mönsterskurna i sten, är väl representerade i slutet av medeltiden och ”det finns flera avbildningar av en tidig variant från 1460 i boken om turneringar av kung René”. Men mönsterskurna varianter av samma typ förekommer in i mitten av 1500-talet. Den norra fasaden hade en gång ett fackverkspåbyggnad vilket påvisas av hörnkonstruktionen med en fint arbetad konsol. Under denna finner man ett manshuvud utskuret ur en hörnsten. På sydfasaden finns fortfarande synligt timmer.

Med denna kunskap i bagaget går jakten vidare bland vänner i akademin och lokala specialister på det decennium som huset började byggas. Vi har dock all anledning att tro att det är väl över 450 år sedan de första stenarna lades.
2015-07-02 13.01.32