Bad i skärgården inspirerar!

Vi har tillbringat helgen tillsammans med barnbarnet i vår stuga i Stockholms Skärgård på Blidö. En underbar helg med magisk solnedgång, bastu och bad i vak.

solnedgang

Men också lite jobb med vårt franska hus eftersom vi mätte upp hall, badrum och köket i skala 1:1 i trädgården för att få lite känsla för vilka ytor vi hade att leka med.

uteritning

Vi måste i veckan ha klar en lite mer genomförd ritning på anslutningspunkter för vatten och avlopp inför starten med det arbete nästa vecka. Så helt perfekt hittade vi efter en stunds surfning på nätet en ypperlig gratis mjukvara för att göra sina egna ritningar. I den kunde vi snabbt och smidigt rita upp en proffsigare ritning är våra tidigare.

Och vips hade vi både en två- och tredimensionell uppfattning om hur vårt nya badrum skall komma att se ut.

3d-dessin

Just nu jobbar vi på att hitta en värmepumpsdriven varmvattenberedare och försöka få plats med denna i badrummet också.

Apropå varmvatten kan jag inte låta bli att dela med mig bilden av vaken jag badade i vid bastun, med 4-gradigt vatten, Skönt!

vak

Vädret under en trettioårsperiod blir klimat!

image2

”Mer av allt” är väl en tydlig men skrämmande beskrivning av effekterna av vår konsumtion av fossila bränslen som gett upphov till att klimatsystemets oerhört känsliga funktion är ur balans.

Nu är vi dock äntligen i det paradigmskifte vi så akut behöver och förnybara energikällor vinner mark och ökar med betydande tal varje dag.

Om vi nu bara inte försenar detta genom att välja fler populistiska ledare som är fast i det gamla paradigmet och förmodligen helt ärligt tror att vi kan nå framgång genom att överkonsumera morgondagens resurser med gårdagens energi, så finns det en chans att vi kan rädda världen i varje fall ur detta snäva perspektiv.

I Peyriac-Minervois som är, och historiskt har varit, översvämningsområde blev ”mer av allt” rätt uppenbart i veckan då vår fina å, L’argent Double svämmade över sina breddar efter att det uppe i bergen Montagne Noir hade fallit ett par decimeter regn!

I denna bildsvit vi fick från en av våra vänner i byn ser man förödelsen och detta om något gör en övertygad om att traditionen att inte ha trägolv på bottenvåningen har sin skäl.

image3

image6

image1

Alla foton Carina V, Peyriac-Minervois 2017

I detta sammanhang är det intressant för oss att börja räkna på de vattenvolymer man måste dimensionera sin dagvattenbrunn efter för att kunna svälja sådana regnmängder från hustaket. Dags att plocka fram mattekunskaperna från plugget!

2016-01-26 15.09.28

Nästa vecka på torsdag bär det av till Peyriac och då lär det mesta av vattnet runnit undan hoppas jag.

 

 

På jakt efter reservdelar – för nu börjar vi bygga!

 

Den 24 februari bär det av ned till Occitanie och Peyriac-Minervois igen.  Jag håller precis på att snickra ihop ett digert program fyllt av arbetsdagar för att ta de första stora stegen att göra huset beboeligt interiört.

Jag har avtalat med rörmokaren om att vi installerar allt vatten och avlopp och det med material helt utan PVC. Vidare står på programmet att lägga terrassgolvet med de urgamla återanvända klinkerplattorna på en fuktspärr utan några persistenta kemikalier.

golv-terass-klart

I bästa fall hinner jag också gjuta köks- och badrumsgolvplattorna och dessförinnan lägga i kanalisation för el (och naturligtvis VA) samt gräva ned ett nytt jordspett och lite annat.

Några ytterligare projekt att också göra under denna tvåveckors sejour är fyra smärre arkeologiska utgrävningar innan bottenplattan kommer på plats men det förutsätter att min vän medeltidsarkeologen har möjlighet att komma förbi.

Sist men inte minst finns ju drömprojektet att rengöra de medeltida taken med kolsyreisblästring och där har jag fått en första offert från ett av de få franska bolag som håller på med denna spännande teknik. Här måste jag dock förhandla vidare så att jag får råd att göra detta.

Men reservdelarna då?

terass

Jo, jag har just skrivit till ett antal av de ganska få företag i Sydfrankrike som tillhandahåller reservdelar för gamla hus och frågat efter räcke och balkongdörr till terrassen och ny spiselkrans i sten till salen, allt i medeltida eller neutral antik stil.

spis3

Man inser snabbt att byggprojektledare och byggarbetare samtidigt lätt blir ett heltidsjobb som skall göras på fritiden!

Hur hittar man de mest hållbara lösningarna för varje del i renoveringen?

Från start har ju vår glasklara ambition varit att i varje del av arbetet med att restaurera vårt fina hitta de absolut mest hållbara lösningarna ur såväl ett ekologiskt som socialt hållbarhetsperspektiv.

Mycket löser sig automatiskt då vi väljer medeltida tekniker som ju baserade sig på de naturmaterial som fanns på orten.

Men framförallt för de teknologiska lösningar som vi nu i 2000-talet gjort till en självklar del av vårt dagliga liv krävs att man noga tänker igenom varje inköp och ser till att också säkra ordentliga bevis på att produkterna och lösningarna möter våra högt ställda krav.

Några exempel på redan genomförda åtgärder som kanske avviker från dagens normala byggande:

 • Impregnerat trä ersatt av lokal Douglasgran som naturligt innehåller ämnen som skadedjur skyr.

douglasgran

 • Klassiskt medeltida kalkbruk istället för cement då kalkbruket kan andas och är mer dynamiskt

bruk3

 • Rådgivare (Apex) som har hållbar medeltida byggnation som specialitet
 • Vi använder endast lokal sten för murning och till 90% sten som redan finns i huset

lokalt

 • Samtliga 40 m2 terrakottaklinker som låg på våning ett och vinden återanvänds för terrass och kök
 • Merparten av ekbjälkarna från det gamla taket återanvända till konstruktion av terrassen

ekterass-virke

 • Självklart har vi källsorterat alla rivningsmassor under dessa första 1,5 år av rivning

atervinning

Inför vårens första arbeten med vatten- och avlopp, elinstallation, rengöring av alla trädetaljer och läggande av terrassgolvet arbetar vi nu med att finna hållbara alternativ till följande delar:

 • Att istället för PVC elkabel använda hållbara material
 • Att istället för elrör i PVC finna sådana av hållbar plast
 • Att istället för avloppsrör i PVC använda gjutjärn
 • Att rengöra allt trä med kolsyreisblästring istället för kemikalier
 • Att göra ett badrum utan tätskikt av svårnedbrytbara kemikalier och lösningsmedel
 • Att göra golvet på nya terrassens tätt utan skikt av svårnedbrytbara kemikalier och lösningsmedel

En stor hjälp på vår väg har varit den svenska kunskapsplattformen Ekobyggportalen!

Restore, recycle, reuse, relook it, relove it

Our British blogger friends once again encourage us on our journey towards a sustainably and historically restored house in Peyriac

Blog-sur-Aude

I have been blog-chatting with JP at https://husifrankrike.com/ where he and his wife have been musing on restoring features at their medieval village house ( also in the Aude) and perhaps commissioning replacement features.

JP has what looks like a very beautiful, original shaped stone window surround, historically blocked up, and is considering the possibility of having a stained glass panel in this. See his blog entry 26/01/2017 (link above).

This made me think about the house below right that we viewed before buying ours.medieval-window-france

Although this little house in Brenac was way too small and dark for us, it did have this wonderful feature in the living room- a beautiful little arched, stained glass window to the rear.

Can you see it? So, you have your precedent JP! Not that you need my permission of course!

I am very happy to see that JP is also recycling much of…

View original post 90 fler ord

A window of opportunity!

utsida

Med någon månad kvar tills vi är tillbaka i Peyriac och åter får sätta tänderna i restaureringen är det planering, planering och planering som gäller.

Självklart just nu med fokus på bottenvåningen med vatten och avloppsinstallation, eldragning och golvgjutning som är de första åtgärderna efter en mindre arkeologisk utgrävning på fyra ställen i golvet.

Sen kommer tankarna på kalkputsning av alla väggar och färgval men också rengöring av takbjälklaget som jag beskrev i förra artikeln.

Men är man nu lustdriven så kan det inte hjälpas att man då och då drömmer sig iväg och planerar för vårt medeltida fönster. I avvaktan på slutresultaten av våra dendrokronologiundersökningar och den stundande lilla utgrävningen då vi hoppas få ett byggår som vi kan utgå från i vidare utsmyckning och restaurering så går tankarna åt ett klassiskt medeltida fönster med blyinfattning.

Detta projekt kommer vi att utföra och har fått ett första godkännande av myndigheterna att genomföra men det är trots allt inte första prioritet. Dels behöver vi se om man kan hitta någon form av bidrag och sen måste vi hitta en hållbar teknik och då inte minst se om och hur man kan ersätta blyet med något mindre giftigt.

insida

Men visst kan man tillåta sig att drömma så länge. Drömma om…

kyrkfonster

…ett fönster som det i vår fina romanska bykyrka

non-figur

…ett med mer nonfigurativt motiv

vinmalning

..att välja mer världsliga motiv som vinodling

varg.jpg

…att välja motiv ur klassiska skrönor

trupet

…att avbilda medeltida människor

verktyg 2.jpg

verktyg.jpg

…att göra målningarna och fönstren själva med skicklig handledning

Ja, det är en värld av möjligheter som öppnar sig på samma sätt som det gjorde för våra föregångare som byggde huset för runt 500 år sedan!

På jakt efter kolsyreisblästring

Mycket av arbetet med restaureringen handlar om förberedelser vid skrivbordet. Ett skrivbord som just nu mest täcks av mood boards för bottenvåningen, principskisser för våtrum gjorda med hållbara material och teknik samt manualer för hur man gör en enkel och begriplig elritning.

Ett viktigt steg som skall ske under första kvartalet i år är rengöring av alla träytor. Vi pratar om cirka 40 m2 synligt takbjälklag som nu är fyllt med småspik, färgrester och flisor av bark men också alla fönsterbågar och –ramar samt ett antal andra träytor.

takbjalklag

Småspiken blir att dra ut för hand men sedan har vi letat med ljus och lykta efter ett alternativ till att skära rent för hand med kniv eller skrapa som våra vänner från Apex gjorde när de återvann ekbjälkarna som nu är terrasskonstruktionen. Dock skall sägas  att de hade fördelen att arbeta i verkstad och inte i taket när de gjorde detta tuffa arbete.

ek-ren

OCH vi har nu hittat kolsyreisblästring (”dry ice-blasting” på engelska eller ”nettoyage cryogenique” på franska)!

En finurlig teknik som använder sig av kolsyreis med en temperatur på -79 grader Celsius och en välkänd förmåga att gå direkt från fast form till gas. Detta innebär att man till skillnad från vid sand- eller vattenblästring inte får något annat restmaterial än de som blästras bort och som är torrt och lätt kan sopas upp.

Tekniken förefaller hittills mest ha använts till sanering efter bränder och i industri då den inte skadar objekten och ger ett fantastiskt resultat. Nu letar vi med ljus och lykta och inte minst Google efter en uthyrare av denna utrustning eller en utförare av jobbet som är verksam här nere i Sydfranrike.

Det är vår övertygelse att denna teknik kommer att få stor betydelse för ansvarsfull och försiktig restaurering av gamla byggnader.