Förkortningarnas paradis

Man blir snabbt positivt förvirrad av de många olika offentliga institutioner som finns till stöd för vården och förädlingen av byggnadsvårdsarvet i Frankrike. Gemensamt för dem alla är att de som så många andra organisationer i Frankrike har en ganska lång akronym som populärt namn. CAUE, DRAC, ANAH, DDE, DIREN, REMPART, EIE, FNASSEM och MPF för att nämna några.

På  agendan står nu att kontakta alla dessa för ett möte nästa gång vi besöker Aude för att utröna hur de kan vara till hjälp med råd och möjligen subventioner för extraåtgärder.

Jag har inlett med att sända samtliga ett email (än så länge med aningen blandad framgång då Frankrike inte alltid är lika ”digitalt” som norra Europa).

Inget är som väntans tider…

Marot1

men ”tout vient à point à qui sait attendre” sade den franske poeten Clement Marot redan 1525 och visst är det förhoppningsvis så att den som väntar blir belönad men det är frustrerande. Det är dessutom skälet till att denna blogg bara är ”smygstartad” och kommer att lanseras bredare först när slutligt avtal är undertecknat.