Inget är som väntans tider…

Marot1

men ”tout vient à point à qui sait attendre” sade den franske poeten Clement Marot redan 1525 och visst är det förhoppningsvis så att den som väntar blir belönad men det är frustrerande. Det är dessutom skälet till att denna blogg bara är ”smygstartad” och kommer att lanseras bredare först när slutligt avtal är undertecknat.