Början på jakten efter byggåret

I väntan på le Notaire’s arbete med att slutföra köpekontraktet har vi bland annat börjat söka efter vilket decennium huset byggdes initialt. Redan när vi var i Aude i början av juli fick vi ta del av en akademisk artikel om ortens arkitektoniska historia som skrivits förra året där vårt hus på en karta från lantmäteriet på Napoleontiden (1768) finns med och här har utmärkts som hus från 1400 eller 1500-talet.

I artikeln skrivs att västgaveln har ett avfasat takfönster samt ett igenmurat fönster krönt med ett överstycke vars stag kan ha huggits bort senare. Inramningen av huggen grå sandsten har ett utsökt formad underdel. Helheten är en del av ett murverk bestående av många olika konstruktioner (inklusive några skärvor av kakel). Överstycket har ett ”falskt varv” valv, och dessa uthuggna eller mönsterskurna i sten, är väl representerade i slutet av medeltiden och ”det finns flera avbildningar av en tidig variant från 1460 i boken om turneringar av kung René”. Men mönsterskurna varianter av samma typ förekommer in i mitten av 1500-talet. Den norra fasaden hade en gång ett fackverkspåbyggnad vilket påvisas av hörnkonstruktionen med en fint arbetad konsol. Under denna finner man ett manshuvud utskuret ur en hörnsten. På sydfasaden finns fortfarande synligt timmer.

Med denna kunskap i bagaget går jakten vidare bland vänner i akademin och lokala specialister på det decennium som huset började byggas. Vi har dock all anledning att tro att det är väl över 450 år sedan de första stenarna lades.
2015-07-02 13.01.32

Medlemskap i fransk byggnadsvårdsförening

Vi har precis blivit medlemmar i Maisons Paysannes de France en nationell förening för byggnadsvård av den franska landsbyggden. En förening som för övrigt firar sitt 50-års jubileum i år 2015.

Vi åt lunch i Carcassonne med deras representant i Aude, M Jean-Paul Gleizes som hade vänligheten att ge oss en översikt över de institutioner och kontakter vi kommer att behöva för att finna såväl husets historia som att kombinera hållbara byggmetoder med byggnadsvård. Han gav oss också en kopia på deras ypperliga publikation, Guide du Bâtie.

Föreningen ger ut en tidskrift tre gånger årligen som är späckad med intressant material och dessutom med temanummer som till exempel ”Écorestauration et écoconstruction” i nummer 194 från vintern 2014.

Handpenningen betald

Vill du läsa mer om den sex månader långa resan hit så kasta ett öga under fliken Husköpet ovan. Nu skall notarien använda upp till tre månader för att säkra att alla legaliteter är OK och till exempel att inga inteckningar finns eller någon andra oklarheter. Vår ångervecka gick ut för två dagar sedan så det är troligen mest en transportsträcka fram till undertecknandet av det slutliga köpeavtalet.

Vi skall ägna tiden åt två projekt till en början:

1. Göra klart ett underlag för förhandsbesked från Le Mairie (kommunkontoret) rörande eventuella ändringar exteriört. Eftersom huset är ett ”Maison inscrite” (K-märkt) så är det extra noga med varje liten ändring av det exteriöra. Interiören är vi däremot i princip helt fria att styra som vi vill.

2. Utreda husets historia från dess ursprung till idag. Detta har inletts med brev till grannarna med lite frågor om den nutida historien och naturligtvis en introduktion av oss som blivande ägare. Den mer komplicerade delen är att leta sig fram i olika offentliga arkiv såsom Archives Departemental i Carcassonne. Vi är också nyblivna medlemmar i byggnadsvårdsföreningen Maisons Paysannes de France som för övrigt fyller 50 år i år.

Bonjour!

blyerts

Välkomna till Hus i Frankrike!

Fascineras du som vi av Frankrike dess historia, natur, kultur och kök så välkommen att följa hur vår dröm bli sann. 1 juli 2015 skrev vi ett ”Compromis de vente” med säljaren och i höst startar renoveringen av vårt hus.

Huset är byggt någon gång mellan 1400-talets början och 1500-talets slut. Projektet kommer att ske i tre etapper (en per våning) och beräknas vara helt klart 2018. Parallellt med renoveringen skall vi söka och dokumentera husets historia och planera för uthyrningsverksamhet som beräknas starta 2017.

Projektet i dess helhet har som sitt viktigaste mål att hitta hållbara lösningar som bidrar till hög kvalitet och smart ekonomi. Detta kommer att bli lite av ett testlaboratorie för hållbar renovering och hotelldrift med stöd av erfarenheter från SleepWell AB:s verksamhet.

Blidö i juli 2015

Jan Peter och Rita Bergkvist