Vår lilla gård, då och nu – förvandlingen

Nästa del av huset som skall behandlas i vår serie av artiklar för att sätta restaureringen i sitt sammanhang blir vår lilla ”puit de soleil” eller ”puit de lumière”, detta var små ljusgårdar som man av praktiska skäl byggde in i medeltida bebyggelse.

Vår lilla gård kan möjligen ha varit fortsättningen på en överbyggd gränd som utgjordes av kammaren på bottenvåningen och fortsatte i den sentida byggnationen i grannhuset.

2015-03-30 14.45.52.jpgHursom så var den vid övertagandet i stort behov av en urstädning som säljaren vänligt nog bistod med. Sedan dess har vi inspekterat dagvattenavloppet som är avgörande i en region som ofta har riktiga skyfall. Dagvattenavloppet är troligen också medeltida och kommunen saknar helt ritningar eller kännedom om hur det är draget men allt tyder på att det mynnar i vår flod l’Argent Double.

Bild på avloppets början

2016-04-18 10.01.44Vi har därefter använt gården som upplagsplats för alla de terrakotta klinkers som vi räddat från golven på våning ett och vinden och som vi skall använda i kök och badrum. Dessa är troligen ”ganska moderna” som våra vänner experterna uttryckte det och kanske gjorda på 1800-talet.

Därutöver har vi också ställt upp bjälkar och plankor som vi skall återanvända av vilka ett stort antal gått till Apex för uppfräschning och användning till konstruktionen av vår nya terrass.

2016-01-26 15.09.28.jpgFrån att tidigare varit duschrum för länge sedan med tveksamt avlopp och ett korrugerat plasttak skall detta nu blir vår lilla mysiga gård med plats för fyra att dinera ”al fresco” och dessutom med en liten grill och några växter på väggen.

2015-09-05 14.53.06

2015-09-05 14.52.42