Trapphuset till vinden då och nu

Ett utrymme som vi nästan inte förändrat alls sedan köpet är trätrappan från första våningen till vinden.

2015-09-05-11-55-31Men vårt förhållande till den har kraftigt ändrats från att se den som livsfarlig att beträda efter den inledande byggnadsinspektionen inför försäljningen där inspektören vägrade att titta på vinden av säkerhetsskäl.

Själva gick vi med stor försiktighet upp för dess slitna tråsteg till en början för att numera springa snabbt upp och ner för denna trappa.

Vad gäller renoveringen kommer vi att bit för bit nytillverka varje del i ek och på så sätt få en urstark trappa av samma snitt som nu.

Vad vi ännu ej bestämt oss för är om vi skall ta bort den tunna träväggen och ersätta den med någon form av räcke för att få än mer rymd på våning ett och också lite känsla av etagevåning upp till vinden.

Nedan följer ett urval bilder ur olika vinklar av vindstrappan i dess nuvarande skick:

2015-09-05-12-02-34

2015-09-05-12-03-50

2015-09-05-12-04-45

2015-09-05-12-05-42