På jakt efter kolsyreisblästring

Mycket av arbetet med restaureringen handlar om förberedelser vid skrivbordet. Ett skrivbord som just nu mest täcks av mood boards för bottenvåningen, principskisser för våtrum gjorda med hållbara material och teknik samt manualer för hur man gör en enkel och begriplig elritning.

Ett viktigt steg som skall ske under första kvartalet i år är rengöring av alla träytor. Vi pratar om cirka 40 m2 synligt takbjälklag som nu är fyllt med småspik, färgrester och flisor av bark men också alla fönsterbågar och –ramar samt ett antal andra träytor.

takbjalklag

Småspiken blir att dra ut för hand men sedan har vi letat med ljus och lykta efter ett alternativ till att skära rent för hand med kniv eller skrapa som våra vänner från Apex gjorde när de återvann ekbjälkarna som nu är terrasskonstruktionen. Dock skall sägas  att de hade fördelen att arbeta i verkstad och inte i taket när de gjorde detta tuffa arbete.

ek-ren

OCH vi har nu hittat kolsyreisblästring (”dry ice-blasting” på engelska eller ”nettoyage cryogenique” på franska)!

En finurlig teknik som använder sig av kolsyreis med en temperatur på -79 grader Celsius och en välkänd förmåga att gå direkt från fast form till gas. Detta innebär att man till skillnad från vid sand- eller vattenblästring inte får något annat restmaterial än de som blästras bort och som är torrt och lätt kan sopas upp.

Tekniken förefaller hittills mest ha använts till sanering efter bränder och i industri då den inte skadar objekten och ger ett fantastiskt resultat. Nu letar vi med ljus och lykta och inte minst Google efter en uthyrare av denna utrustning eller en utförare av jobbet som är verksam här nere i Sydfranrike.

Det är vår övertygelse att denna teknik kommer att få stor betydelse för ansvarsfull och försiktig restaurering av gamla byggnader.