Att gräva i Departementsarkivet…

arkiv

…kan vara ganska så komplicerat berättade den älskvärde äldre tjänsteman som tog emot oss på fredagsmorgonen i ”Archives départementales de l’Aude”s vackra kontors- och biblioteksbyggnad i Carcasssonnes norra utkant.

Efter att vi berättat om vår strävan att söka husets månghundraåriga historia fick vi ganska direkt rådet att låta honom hjälpa oss, ett erbjudande som naturligtvis lät för bra för att vara sant men nu har vi sammanställt en dossier kring det vi vet om huset och sänt till honom och så snart vi får något resultat kommer det att resultera i ett blogginlägg!

Vi väntar med spänning.