På besök hos franska staten.

GargoyleBakom en diskret port vid en small, lång gata mitt i Carcassonne ligger STAPs Audekontor. STAP står för ”Services Territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine” (hette tidigare i en annan regional indelning SDAP).
STAP har tre uppdrag nämligen att rådgiva, att kontrollera och att bevara de skyddade delarna av Frankrikes natur- och kulturarv. L’architecte des bâtiments de France som är chef för STAP är statens beslutande organ och dit kommunerna i regionerna sänder de bygglovsansökningar de får in gällande K-märkta och skyddsvärda fastigheter.

I entrén möttes vi av en mäktig Gargoyle hämtad från stadens stora borg La Cité och fortsatte en trappa upp för att möta vår förtjusande och färgstarka kvinnliga STAParkitekt som direkt tog sig an våra frågeställningar och började skissa på lösningar.

Hon ställde sig försiktigt positiv till att återöppna det igenmurade fönstret i vår troligen medeltida gavel och gav oss mycket värdefulla råd kring färgnyanser på fönsterluckor och de ursprungliga medeltida byggteknikerna.

Sen var det då dags att lyfta tanken på en terrass på taket och ganska direkt blev vi klara över att man inte tolererar några ”hål” i taken i en skyddad zon som Peyriacs bykärna. Efter en diskussion, där hon framhöll STAPs ambition att i största möjliga mån tillmötesgå önskemål om terrasser eftersom det ofta är en förutsättning för att gamla byggnader skall få nya engagerade ägare som kan vårda och restaurera dem, fick vi några spännande tips som vi kommer att utveckla i en kommande ansökan.
Fullständigt övertygade om att vår strategi att ”väcka den björn som sover” och ta all hjälp som tillhandahålls är den rätta, begav vi oss hem mot vår nya medeltida hemby efter väl förrättat värv.

Bild: Hustrun med glad Gargoyle (hustrun till vänster)