Sten, sten och sten…

Sedan urminnes tider har människan byggt sina hus av det material som fanns nära till hands. Man har utvecklat sina tekniker och sin skicklighet men hållit sig till samma material. Jag tror knappt att jag sett ett trähus i Peyriac och lika lite några murade naturstenshus på Blidö i Stockholms Skärgård där vi också håller till.

Så sten är det som gäller och murarkompetens är något att utveckla som nybliven husägare i Aude.

mur
Otaliga är de mineralvarianter som tillsammans utgör vårt hus och utgångspunkten för vår renovering är att använda befintligt material och att vid behov av tillkommande material använda lokal natursten.

mineraler
De vanligaste förekommande mineralarterna i Aude är sandsten, skiffer och kalksten och märgel (en variant av kalksten) men det finns också en speciell röd marmor i grannorten Caunes-Minervois, en vacker sten som vi skall försöka hitta några inredningsdetaljer av.

marbre rouge.jpg
”Peyriac” kan i själva verket betyda sten efter det occitanska ordet pèira, som tecken på att detta är en trakt täckt av sten (namnet kan alternativt härstamma från Petrius en av de stora markägarna under den gallo romanska eran från 200-talet).
Som detta inte vore nog består också stadens vapen av tre sandstenar på silverbotten.

600px-Blason_ville_fr_Peyriac-Minervois_11.svg

Detta vapen skall dock inte förväxlas med den nordfranska kommunens Lannoys snarlika vapen som faktiskt är tre hundhuvuden!

Lannoy

Avslutningsvis finns skäl att nämna ”Pierre sèche”, en typ av lagd stenmur som vi känner igen från t ex Öland i Sverige men här är den tagen till andra höjder och mycket vanligt förekommande och det finns till och med en egen förening som vårdar dess arv och tillvaratagande som del i dagens kulturlandskap.

pierre sec