Vinden då och nu – förvandlingen hittills

Bland alla de rum vi tagit oss an är utan tvekan vinden det rum som redan förändrats mest. Från att vid köptillfället bedömts vara i så dåligt skick att vare sig mäklaren eller än mindre byggnadsinspektören vågade sig upp för att göra en bedömning, till att idag vara ett stort luftigt rum på 20 m2 med sprillans nytt tak och dessutom nu terrass på dryga 10 m2. Takhöjden är ståhöjd i hela rummet trots att vi sparat två gigantiska takbjälkar av konstruktionsskäl. Mitt upp till takåsen är det hela 3,3 m.

2015-03-30-14-42-59Det hela började i samband med tillträdet till huset för ett drygt år sedan med att kommunens (som ju var säljaren) medarbetar rensade ut allt skräp…

2015-09-05-12-20-39

Sedan rev Monsieur BOSC, vår takentreprenör, de små innerväggar som fanns och mest var där för att skapa förvaringsutrymmen. Vidare räddades 20 m2 av 25 x 25 cm antika klinkers och ett antal ton som utgjorde golvutfyllnad skottades ut. Sist men inte minst revs hela taket som ju var bortom all räddning men de uråldriga ekstockarna räddades och är idag vår terrass…

2015-11-01-10-43-07

Sen kom så nya taket…

mms_img-1901680469-2

Och vi mätte de unikt breda golvbrädorna som en del av vår historiska kartläggning av huset…

2016-04-20 11.27.57

Så var det dags för terrassbygget då vinden blev verkstad

vind

Och nu är den tom och väntar på att få ett golv i våg och inredas, men det blir det sista skedet i projektet.

Med tre fönster allt från en liten glugg i den urgamla gaveln som ge associationer till försvarspost till ett något större i väggen mot rue de la ville som troligen varit intag för det som vinschades upp för förvaring till ett större fönster i korsvirkesväggen som nu får ge plats till terrassdörr.

2015-09-05-12-17-06

vind-3vind-2

En spännande historisk detalj är att taket troligen gjorts högre och spetsigare någon gång under husets långa historia, vilket man kan se om man tittar på den äldsta gaveln och två stenar som sticker ut och varit upplag för takkonstruktionen. På den motsatta gaveln har vi dessutom hunnit med att göra en förstärkande konstruktion (också med antikt ekvirke från huset) för att säkra nya takets upplag på ytterväggarna då denna mellanvägg till grannhuset är en ganska svag korsvirkesvägg.

takkonstruktion-extra