Hur hittar man de mest hållbara lösningarna för varje del i renoveringen?

Från start har ju vår glasklara ambition varit att i varje del av arbetet med att restaurera vårt fina hitta de absolut mest hållbara lösningarna ur såväl ett ekologiskt som socialt hållbarhetsperspektiv.

Mycket löser sig automatiskt då vi väljer medeltida tekniker som ju baserade sig på de naturmaterial som fanns på orten.

Men framförallt för de teknologiska lösningar som vi nu i 2000-talet gjort till en självklar del av vårt dagliga liv krävs att man noga tänker igenom varje inköp och ser till att också säkra ordentliga bevis på att produkterna och lösningarna möter våra högt ställda krav.

Några exempel på redan genomförda åtgärder som kanske avviker från dagens normala byggande:

 • Impregnerat trä ersatt av lokal Douglasgran som naturligt innehåller ämnen som skadedjur skyr.

douglasgran

 • Klassiskt medeltida kalkbruk istället för cement då kalkbruket kan andas och är mer dynamiskt

bruk3

 • Rådgivare (Apex) som har hållbar medeltida byggnation som specialitet
 • Vi använder endast lokal sten för murning och till 90% sten som redan finns i huset

lokalt

 • Samtliga 40 m2 terrakottaklinker som låg på våning ett och vinden återanvänds för terrass och kök
 • Merparten av ekbjälkarna från det gamla taket återanvända till konstruktion av terrassen

ekterass-virke

 • Självklart har vi källsorterat alla rivningsmassor under dessa första 1,5 år av rivning

atervinning

Inför vårens första arbeten med vatten- och avlopp, elinstallation, rengöring av alla trädetaljer och läggande av terrassgolvet arbetar vi nu med att finna hållbara alternativ till följande delar:

 • Att istället för PVC elkabel använda hållbara material
 • Att istället för elrör i PVC finna sådana av hållbar plast
 • Att istället för avloppsrör i PVC använda gjutjärn
 • Att rengöra allt trä med kolsyreisblästring istället för kemikalier
 • Att göra ett badrum utan tätskikt av svårnedbrytbara kemikalier och lösningsmedel
 • Att göra golvet på nya terrassens tätt utan skikt av svårnedbrytbara kemikalier och lösningsmedel

En stor hjälp på vår väg har varit den svenska kunskapsplattformen Ekobyggportalen!