Dags att impregnera våra medeltida ektak.

Som vi berättat i tidigare episoder har vi gjort taken i salen och köket helt trärena med sodablästring. En miljösmart teknik som ger en vacker och ren yta men naturligtvis något uppruggad.

Alltså blir då utmaningen att hitta ett sätt att behandla denna yta som både ger skydd mot insekter och annan påverkan samt gärna ett brandskydd också. Och allt detta utan att använda svårnedbrytbara eller giftiga kemikalier.

Sen en tid har vi en kontakt med det belgiska bolaget Galtane som specialiserat sig på bra färger med juste miljöprestanda. Efter en kontakt med dem har vi hittat  Wood Bliss 1 som är en spännande produkt tillverkad av det tyska företaget MASID som är verksamt med tillämpad miljöforskning.

traitement-preventif-wood-bliss-de-galtane

WOOD BLISS 1 består av mineral- och växtmaterial, såsom: kaliumkarbonat , kiselsyra , cellulosa, abietinsyra, trä socker och vatten. Den ger insektsskydd (till och med mot de elaka små termiter vi har i byn) samt skydd mot allmän förslitning och dessutom mot brand.

Takbjälkar ek frankrikeTaket i nuvarande skick innan strykning med Wood Bliss 1

Vi kommer att stryka samtliga träytor två gånger med denna produkt. Därefter skall vi bedöma om kökstaket skall målas i någon kulör och i salen blir det ju takmålningar som vi tidigare beskrivit.

PS Med denna episods uppenbara anstrykning av produktplacering vill jag bara konstatera att så ej är fallet. Så långt har vi ej kommit ännu utan passar bara på att dela med oss av de lösningar vi hittar.