Istället för en elritning!

Nu är det dags att fortsätta installationerna med eldragningen efter det första viktiga steget med vatten och avlopp.

2015-07-02 08.22.42Den befintliga installationen var bara att riva bort.

Redan för över ett år sedan rev vi hela den gamla elinstallationen och bad den lokale elektrikern att dra in ett uttag som sitter vid elcentralen så att vi haft byggel. Elen skal nu dras i hela huset och då behöver man en elritning. Efter att ha tittat på några dataprogram som skall förenkla detta insåg hustrun och jag att det var väl över vår nivå och gjorde en egen enkel elritning ur ett användarperspektiv.

elritning enkelHemmagjord ”elritning”

Konstruktion innebär också inköp och med det fortsätter vår spännande resa att skapa ett av de mest hållbara projekten inom europeisk turism. Vad gäller elen är det precis som med VVS, primärt en fråga om att inte använda PVC med alla dess negativa effekter men också att titta lite närmare på strålningsproblematiken i dagens elintensiva rum.

När det gäller elmateriel är Frankrike en ledande producent och det gäller glädjande nog också PVC-fria lösningar och vi har hittat både PVC fri installationskabel och flexrör som produceras i Frankrike och som vi skall beställa.

En annan utmaning vi diskuterat är det stora antalet transformatorer som dyker upp i och med det självklara valet av LED belysning med lågvoltsystem. Vi har ännu inte hittat något system där man drar lågvoltskablage parallellt med vanlig ström för att lösa detta men letar vidare.

En ytterligare dimension i detta är vår jakt efter dagsljussystem för att maximera nyttjandet av medelhavssolen i vårt delvis lite dunkla medeltidshus. Helst vill vi hitta en dagsljusarmatur som kanaliserar dags-  och solljus utan allt för stora förluster och som dessutom kan ha funktionen som traditionell armatur nattetid.

Rent arbetsmässigt kommer vi att dra all kanalisation i de redan förberedda kanalerna under det nya betonggolvet samt i golvbjälklag mellan våningarna medan alla kanaler i väggar kommer att fällas in i murväggen för att helt slippa synliga kablar så långt någonsin möjligt. På något sätt känns elkabel inte som bidragande till en sann medeltida upplevelse.

TU4reMtttw492yvNP0YrTH5shFBPn_nI7Q0WuyrZtGVnXHXM0W68btzInns80jpQAfO-JAFw1NzFInVF7NJi68mcd3wMwymWv5LyZVLIHSL1GgqjxmYll6wQv6BoacyY2h8HpdaPA9GeFSK6Aj4tMAdffd39GVyQDuCJhKX5QDcKqm2YrKcF8qdRljVi avrundar dagens episod med en vaktkatt på rue Marcel Pagnol i vår by; gatan namngiven efter Marseille-sonen och tusenkonstnären Pagnol som bland annat skrivit Jean de Florette och har kallats Frankrikes Wilhelm Moberg, av oss svenskar! Den romanen har filmats i en underbar version med en åldrad Yves Montand samt Gerard Depardieu.