Att spara och återanvända gamla detaljer och material

Vi har bett vår entreprenör att spara alla gamla detaljer som är i god kondition och som blir över vid rivningen av vinden. Den ålderstigna dörren till ett litet rum på vinden (rummet försvinner i samband med takrenoveringen då vi gör vinden till ett stort rum på dryga 25 m2) kommer att bli en vacker detalj någonstans i huset.

2015-09-05 12.19.03

De enkla gångjärnsbeslagen lär tyda på att dörren är gammal.

2015-09-05 12.19.33

Efter tips från vår APEXrådgivare har vi också bett byggarna att spara de delar av de medeltida ekstockar som är i god kondition. Dessa kan man också med fördel använda i husets inredning eller sälja med god förtjänst.

2015-11-01 10.42.32
Vidare skall vi spara och i något sammanhang återanvända de klinkerplattor från första våningens och vindens golv som inte är spräckta.

2015-09-05 11.59.24

Summa summarum är en genomtänkt strategi för vad som kan återanvändas och bidra till husets känsla av unikitet en smart och lönsam del av restaureringens hållbarhetsansats.