Nya taket på plats!

Toit tuiles
Måndagen i julveckan blev så taket klart och huset kan nu se fram emot resten av restaureringen med ett tätt och vackert tak i traditionsenlig stil.
Arbetet gick enligt planerna med enda undantaget att man av stabilitetsskäl valde att spara den tvärsgående balken i vindsrummet. De nya mäktiga oimpregnerade men termitsäkra bjälkarna i Douglasgran kommer att ge en härlig rumskänsla i det som skall bli vårt helt privata våningsplan även under framtida veckouthyrning av huset.

mms_img-1901680469 (2)
Som traditionen bjuder har man återanvänt alla dalkupor av teglet till toppkupor för att bevara den ålderdomliga patinan på taket som helhet och murat fast de yttersta för att hindra att de blåser av.
Takkanten mot gatan har avslutats i en så kallad ”genoise” en trappstegsformad corniche som gör att vattenutkastet kommer cirka 50 cm ut från fasaden och på så sätt inte kommer på väggen medan takutsprånget på gårdssidan av huset bara är ett vanligt sådant också på cirka 50 cm.

Facade avec (3)