Första fasen av restaureringen i full gång…

Det är en lite speciell känsla att sitta tvåhundrasextio mil från det projekt man mentalt är mitt uppe i och känslan av avstånd ökar med språkförbistringen. Men trots detta kan vi bara konstatera att hittills har det gått alldeles utmärkt, förmodligen beroende på en stor portion tur kryddad med ganska mycket engagemang.

Glädjande är att franskan efter nu snart ett år räcker till för att föra samtal per telefon och till och med att uttrycka vår vilja och ändra lösningar och föreslå alternativ. Mailkorrespondensen går galant med ett allt mindre behov av stöd från Google translate och grammatikkontrollen reverso.net. Av detta kan man sluta sig till att ett av de bästa sätten att liva upp sina språkkunskaper är att sätta dem under press.

Med en påfallande smidig lösning på byggnadsställningar har Monsieur BOSC och hans mannar på BOSC Batiment under en styv vecka byggt ett nytt tak. Nu pågår finjusteringar och de sista avslutande arbetena.

Facade avec (2)