Mer medeltid, mer dendrokronologi och en trevlig skolklass dag 4 – juli 2016

Redan på morgonen mötte vi ett gäng entusiastiska skolbarn i åldern 8 till 15 år som denna dag hade en specialkurs i medeltidsarkeologi. De gick runt vår lilla stadskärna och svarade på frågor som vår vän medeltidsarkeologen hade sammanställt. Vid 10-tiden kom han så tillsammans med ett dendrokronologiproffs från imbe.fr som vänligt nog erbjudit sig att ta ett antal prover på vårt hus som nu bedöms ha allmänintresse. Han började jobba direkt och det var verkligen fascinerande att se ett proffs göra samma procedurer som jag lärde mig av vår svenske expert i Eksjö.

2016-07-06 11.50.102016-07-06 11.53.14Vid lunchtid kom så Dr Loppe med hela barnaskaran som nu fick sig en duvning i dendrokronologins svåra konst.

2016-04-20 11.27.57Efter en god lunch tillsammans på Le Coin d’Armando var det så dags att dokumentera hela huset ordentligt för att nu när det är som mest avklätt få en bild av dess ursprungliga layout, användning och ålder som sedan också kan ligga till grund för en djupare studie av husets historia och komplettera det arbete som redan sker på Archives Departemental.

2016-07-06 16.30.17När prover var tagna på alla ektakbjälkarna rundade vi av med att ta en skiva av en av de påfallande breda golvbrädorna på vinden.