Terrassbygget igång!

Det är aningen frustrerande att sitta i Sverige och på avstånd följa det spännande bygget av vår takterrass som vår rådgivare och byggare APEX Artisan har inlett.

Jpeg

Det gamla taket rivet

Efter rivning av det befintliga taket som kommer att utgöra golvnivå i den nya terrassen har de fraktat 3 ton av ”gravat” alltså murrester och står nu i begrepp att börja konstruera terrassen.

Jpeg

Kammaren på våning 1 utan tak med synligt fäste för byggställningen i väggen

Bygget som inleddes till och med tidigare än planerat har pågått i 14 dagar och startade med montering av en hängbyggnadsställning och avspärrning av den lilla sidogatan Rue St Martin, av säkerhetsskäl, något som vi redan tidigare inhämtat tillstånd av kommunen att göra.

Jpeg

Det tidigare fönstret vidgat till byggentré

I takt med att vi får bilder kommer vi att beskriva utvecklingen av byggnationen i bloggen och från 21 september finns vi på plats för att följa slutförandet parallellt med att arbeta med andra delar av huset.

Det är spännande men aningen frustrerande att betrakta det hela på avstånd!