Salen på våning 1 – då och nu

För att sätta hela restaureringen i sitt sammanhang har vi redan beskrivit alla rum på bottenvåningen och fortsätter nu med våningen en trappa upp. Traditionellt i franska hus av vår typ har våningen en trappa upp varit platsen för de finare rummen. Vi kommer här att inreda salen och med ett anslag av den tidsålder som huset ursprungligen kommer från.

Salen är kanske det rum som redan genomgått mest förändring under vårt första år, som ju mest kännetecknats av destruktion.

2015-03-30 14.41.37Rummet som första gången vi såg det, hade en inredning med 50-tals känsla och var belamrat med skräp har nu tömts, inte bara på en gammal TV och lite annat utan också på klinkergolv, sanden som fyllde bjälklaget och en uppreglad vägg som innehöll ett skåp samt gömde det medeltida fönstret.

2015-07-02 08.37.20Alla tapeter, gipset bakom och putsen på stenmuren är nu nästan helt borta och på samma sätt har det gipsade taket som hölls uppe av ett listverk tagits bort och det medeltida taket med dess stora vackra ekbjälkar är synligt.

2015-11-01 10.17.42Vi hittade inte bara den vackra konstruktionen med ett Andreaskors i korsvirkesväggen mot gården utan också det hål i den tjocka västra gavelväggen, som nu blivit en nisch.

2016-07-07 15.53.13Nästa steg är nu att laga de breda medeltida golvtiljorna så att de kan få utgöra blindbotten för golvet och tak till köket.

2016-06-04 12.50.47Därefter kommer vi att regla upp ett nytt golv i våg (nuvarande golv har en påtaglig lutning) som vi kommer att belägga med ekbrädor. Väggarna kommer att putsas och vissa stenar lämnas synliga och taket skall återskapas som ett medeltida tak med målningar.

2016-07-05 09.45.17Och medeltidsfönstret det blir ett eget kapitel precis som eldstaden.