Fyra putslager senare

Ett återkommande projekt vid mitt senaste besök i Peyriac var att färdigställa den södra köksväggen för slutputsning. Processen omfattar ganska många delar och lager vilket jag kort tänkte beskriva i ord och bild.

Sedan tidigare har vi ju knackat bort all 50-tals puts och gips från väggen samt lagat den ganska omfattande hålighet vi fann i den ganska dåligt murade söderväggen men nu var det dags för slutputsningen.

fyra putslager aude

På bilden ovan ser man alla de tekniker vi behövt använda för att få en ny yta som nu lätt kan beläggas med en ”enduit de finition” som blir det vackra slutresultatet.

I följande bildserie kan ni följa runt 8 timmar av murararbete med återkommande torktider och andra jobb emellan under en vecka och som nu resulterat i en vägg färdig att slutbehandla.

mur cusine 1 audeVäggen vid veckans början

mur cuisine 3 audeNågra lagningar och märkning av stenar som skall lämnas synliga.

tyrolienne mur cuisineTunt gobetisbruk och en nyinköpt Tyrolienne.

gobetis mur cuisineHalva väggen täckt med ”gobetis” som skall torka ett dygn.

mur cusine corps d enduit 2Ett dyng senare och halva väggen täckt med ”corps d’enduit”.

mur cuisine corps d enduit 3Sista dagen och väggen klar att slutputsas efter tre veckors torktid.

rue de la soif

Stilstudie från lokala bistron Chez la Sosso där välförtjänt muraröl intas!