Medeltida smide

Nu är den inköpt vår dörrklapp i ringformat. En heurtoir på franska, en vanligt förekommande detalj på ytterdörren sedan medeltiden. Den fungerade som dörrknackare men också som ett sätt att visa status allt efter design och arbete. Som vi berättat tidigare är den ringformade kläppen en uråldrig tradition för att hålla djävulen utanför huset, då hen har svårt för cirkelns runda form som kan anses fulländad och med det gudomlig.

Tubal-Cain i sin smedja, medeltida bild från Musée de Cluny i Paris, credit: Wikpedia

Smidesarbete var då, som idag, ett tungt hantverk och krävde lång träning som lärling innan man blev mästare. Redan i Bibeln berättas om Tubal-Cain som var den förste smeden och som enligt sägnen var sjunde generationen efter Adam och Eva. Han koncentrerade sig dock på att utveckla vapen så traditionen är lång och som så ofta är det människans obegripliga och olycksaliga förmåga att fokusera på krig, precis som idag, som drivit utvecklingen framåt.

Interiör från smedja av Francicso Goya, credit: Wikipedia

I vår jakt på rätt form på det dekorativa smidet så kan det unika liturgiskåpet från klostret i Aubazine, beläget 30 mil norrut från Peyriac, ge oss lite ledtrådar. Detta kloster var för övrigt Coco Chanels hem i barnaåren och hon lär ha inspirerats av ett av klostrets blyinfattade fönster när hon själv designade sin ikoniska logo. Skåpet som alltså är ett så kallat ”conditoria” anses för övrigt vara det äldsta bevarade skåpet i Europa, då det snickrades ihop på 1100-talet i solid ek och förseddes med smidda gångjärn och lås.

Det förefaller som den enkla klassiska stilen med figurer lika bockhorn har funnits sedan urminnes tider. Så vår dörrklapp kan räkna sitt ursprung tillbaka till i alla fall 1100-talets Frankrike i stil, även om den är smidd i vårt grannland Estland, som också har en lång och fin tradition av briljant smide.   

En insikt i hur det kan ha varit i en smedja på medeltiden kan man få genom att besöka Château Guèdelon som nu åter öppnar, eller i varje fall genom att titta på nedan video.  

I trakterna när oss på vägen mot staden Albi hittade jag på nätet denna firma som helt klart kommer att få ett besök när vi skall leta fler smidesdetaljer av medeltida karaktär men redan nu har jag läst och lärt om medeltida dörrklappar vilket jag kan rekommendera varje intresserad att göra.

Vi avrundar dagens episod med en bild av en ytterligt komplicerad medeltida dörr från påvepalatset i Avignon.

Välkommen att följa oss på WordPress eller via mail!

Dela och gilla gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

Väggar med historia

De fyra ytterväggarna i vårt hus skiljer sig helt åt i konstruktion. Norra väggen mot Rue de la Ville som vi ser på ovan bild, är ombyggd ett antal gånger och hade en stor del av husets levnad en klassisk inbyggd loftgång som gav mer bostadsyta på en begränsad tomtyta. Väggen är idag i murad natursten och cirka 40 cm tjock.

Gavelväggen, ovan, mot väster är runt hela 75 cm tjock och murad av natursten av olika slag och har endast ett fönster (nu igensatt) samt en observationsglugg längst upp. Den är helt klart den mest befästa och kan dessutom enligt vår vän medeltidsarkeologen vara äldre än huset i övrigt och möjligen vara så tidig som 1300-tal.

Östra gaveln, här på vindsvåningen med det nya taket i Douglasgran och med förstärkning av återvunnen ek.

Den östra gaveln är mitt inne i det som var det ursprungliga huset och som alltså idag är uppdelat i vårt hus och grannhuset (som förresten är till salu, vilket vi berättat om tidigare), Väggen är murad på enkelt vis och cirka 15 cm tjock.

Peyriac-Minervois från ovan Foto: Daniel Turesson, Bromma

Slutligen så den södra väggen som vi tänkte fokusera lite på i denna episod (väggen utmärkt med vit pil på drönarbilden). Denna vägg består av husets södra ursprungliga vägg samt den troligen senare tillbyggda delen på vilka terrassen vilar, vilken är av enklare slag.

Södra väggen innan vi byggde terrassen och hör ses ganska tydligt korsvirkeskonstruktionen.

Den ursprunglig södra väggen är den svagaste konstruktionen av de fyra ursprungliga väggarna och är uppbyggd med välgjort korsvirke av ek. Mellanrummen har troligen varit fyllda med lera vid husets uppförande runt 1498 men har av brand- och inbrottsskäl bytts ut till mur med småsten något hundra år senare. Väggen är totalt endast cirka 20 cm tjock. Den svagare konstruktionen var troligen motiverad av att den vetter inåt mot slottet (gul pil på bilden) och med det var inom en inre försvarsring.  

Huset ur snarlik södervinkel idag med den tillbyggda terrassen

Vi kommer vid fasadrenoveringen att på samma sätt som inne i salen göra korsvirkeskonstruktionen på denna vägg synlig för att lyfta fram den medeltida känslan i byn.

I denna bild inifrån salen på våning 1 trapp framgår det vackra korsvirkesarbete som vi också vill visa utåt.

Vår inspiration för den södra fasadens ursprungliga delar är bland flera andra denna vackra fasad från ett hus i Alet-les-Bains i trakterna.  

Välkommen att följa oss på WordPress eller via mail!

Dela och gilla gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!