Nyårshälsningar till och från Peyriac-Minervois

När nu vårt andra år som fastighetsägare i Sydfrankrike snart är till ända är det dags att önska alla våra läsare av denna blogg ett riktigt Gott Nytt År!

Vi gör det med två klassiska kort från Peyriac-Minervois, först ett ”en kyss från Peyriac-Minervois” och här skall man minnas att detta kan vara så väl en romantisk kyss som en vänskapligs kindpuss.

un-baiserVårt andra kort är en vy över floden l’Argent Double, som rinner längs byn längs dess norra sida och rinner upp i de delar av Montagne Noir där man funnit guld i svunna tider vilket kan vara en förklaring till namnet (dubbelt silver=guld).

largent-doubleÄven denna bild, precis som den från ett tidigare inlägg, är troligen från tiden strax efter förra sekelskiftet eller möjligen en bit in på 10-talet. Man kan se en lastbil på torget och att det som idag är ortens allmänna samlingslokal, Le Foyer Municipal (ungefär som Folkets Hus), här fortfarande är en vinlada.

foyerHerrarna på det gamla vykortet poserar stolt på flodbädden och det är vinter (inga löv på träden och ingen vårflod i den nästan uttorkade rännan). Till vänster ser man trädgården som idag tillhör våra engelska vänner och vid gångbrons fäste något som verkar vara en första variant av dagens ställverk som ligger på samma ställe.

Gångbron, La Passerelle, i stål är samma som idag och sträcker sig över floden på samma plats där den medeltida bron en gång var placerad.

Vi ser året 2017 an med stor spänning och tillförsikt och går allt som vi vill, kan husets nedersta våning vara beboelig innan nästa nyår.

GOTT NYTT ÅR 2017!