Le Grenier – Vinden Då och Nu!

vy mot syväst vind audeVindsvåningen mot väster med urgammal gavel och rökgångar samt skottglugg!

I vår serie om rummens utveckling sedan början på vårt projekt kan det vara dags att kasta ett öga på vinden igen. Det rum som kanske fått minst kärlek hittills men som samtidigt är det som förändrats mest.

Från en röra som bedömdes så farlig att byggnadsinspektören vägrade att gå upp till ett stort rum på 35 m2 eller så som är färdigt att skapa något riktigt fint av.

takkupor snöe peyriacEn aningen mindre karakteristisk bild med snötäckta klassiska takpannor

Karakteristiskt för södra Europa är ju tak med ganska låg takvinkel vilket till del lär bero på den kupade takpannans sämre förmåga att hindra vatteninträngning jämfört ned den i norra Europa vanligare men mer arbetskrävande och dyrare skifferplattan. I vårt fall kan man också tydligt se att taket någon gång i historien fått en brantare vinkel och med det ordentlig och full ståhöjd i hela rummet de kupade takpannorna till trots.

takvinkel audeDe två utstickande stenarna på visar på ursprunglig takvinkel.

Vindens användning på medeltiden var sannolikt förråd av förbrukningsvaror. Lagom högt upp från skadedjur och med viss isolerande effekt för de andra två våningarna. Många hus har rester av eller fungerande vinschar då de smala trapphusen gjorde det svårt att bära upp det som skulle lagras på vinden.

vindskranEtt annat hus intressant då försett med modern variant av vinsch för varor till vinden.

Våra tankar för framtiden är att detta skall bli vår helt privata våning med undantag för en korridor som leder ut till terrassen så att hyrande gäster kan nyttja denna.

terrass nouvelleTerrassen som Apex hjälpte oss att bygga av återvunnet virke 2016.

Nuvarande golv på vinden har ett fall på över 25 cm på 4 meter så det måste riktas upp på samma sätt som vi gjort i salen. Golvet består av en dubbel uppsättning plankor av vilka flertalet bedömts vara medeltida om än av poppel.

ny entre terassFönstret mot söder som nu blivit dörröppning till terrassen.

Fönstret i gaveln (som syns i översta bilden i detta inlägg) vittnar om att tjänat som utkik eller möjligen skottglugg för bågskyttar medan fönstret mot norr är mer av ett traditionellt ljusinsläpp. Fönstret i söder samma sak men har ju nu blivit dörröppningen mot vår nya terrass och skall förses med den fina dörr vi fick gratis i grannbyn.

terassdörr audeDörren vi hittade i grannbyn!

poppelplankor medeltidaDe medeltida golvplankorna vid vår vän medeltidsarkeologens uppmätning.

Vi har också funderat på att som del av vår ”tidsresa” lämna en kvadratmeter av det urgamla golvet synligt genom en skiva härdat glas. Till del eftersom vår vän medeltidsarkeologen berättade om det handel med virke som förekom under medeltiden där just poppel kund komma långväga ifrån.

Husets båda rökgångar är synliga mot den västra gaveln (vilket också framgår av episodens inledande bild) men det förefaller inte ha funnits någon eldstad på vinden.

På gaveln mot öster som också är kopplingen till grannhuset blir det uppenbart att vårt hus bara är hälften av det ursprungliga huset. Efter takbytet var vi tvungna att förstärka gaveln med ytterligare en takbjälke vilket blir rätt tydligt när man betraktar väggen från just grannhuset.

Gacel mot grannhus audeÖstra gaveln med förstärkningsbalk

.gavel från grannhusSamma gavel sedd från grannhusets vind varvid tydligt framgår behovet av balken.

Det nya taket saknar än så länge isolering men skall förses med sådan framöver. Fler bilder på vindens utveckling finns här.

carca vue - CopyVi avrundar dagens episod med en episk bild från favoritstaden Carcassonne!

Välkommen att följa oss på WordPress eller via mail!

Dela gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

Korsvirket och aposteln!

Andreaskors salen PeyriacVäggen med St. Andreaskorset som den ser ut idag, i väntan på fogning och målning.

Vad fick en timmerman vid slutet av 1400-talet att snickra stommen i vår vägg i salen, till del som ett Andreaskors kan man undra. Självklart visste han att det måste till någon form av snedstyva för att få god stabilitet i fackverket men varför just ett Andreaskors.

Gissningsvis var han väl insatt i biblisk historia och symbolik även om han troligen inte var läskunnig. Kanske hade han utbildat sig hos les Compagnons du tour de France och den vägen fått större insikt och bildning.

bomärke charpentierHans eget märke återfinner vi på en takbjälke i köket och även det består av två Andreaskors. Vi har antagit att det är snickarens märke, i detta fall ditsatt inte som för stenhuggarna att få betalt, utan mer för att signera.

2015-09-06 10.09.03Den södra väggen är troligen den näst äldsta i huset och alltså från sent 1400-tal. Mycket talar för att den i sitt första utförande var fylld med lera mellan stockarna men att detta byttes till mur av kalkbruk och sten på 1500-talet, för att göra huset mer inbrottssäkert och stadigare. Som vi tidigare berättat kan gaveln härstamma från ett tidigare hus och vara ännu äldre.

Piqeuse PeyriacHustrun efter att just ha pickerat fram den ursprungliga väggen.

Vi upptäckte korset i ett tidigt skede när vi tog fram salens väggar och har sedan lagat väggen och sodablästrat träet samt impregnerat det med Woodblizz. När det blir dags för att färdigställa salen skall vi naturligtvis ha det synligt och återfoga det ganska enkla murverket mellan stockarna.

Upptäckten 2016 AudeAvtäckt Andreaskors med 100 kg puts på golvet nedanför.

Salen andreaskors hål väggHål i väggen efter byggnation av terrassen.

Hållagning hus FrankrikeSentida efterträdare till de urspungliga hantverkarna och nutida ägare lagar hål i väggen.

Lagat hål hus FrankrikeVäggen återställd i grunden.

Sodablästrat salstak AudeSalstaket och överdelen av korset efter sodablästringen.

sodablästrat korsben FranceDetalj av korsets efter sodablästringen med ekträ som nytt trots över 500 år på nacken.

Vem var då Andreas? Ja en av Jesu apostlar som korsfästes på ett diagonalt kors. Detta kors som benämns saltair på engelska (vilket lär betyda någon slags av uråldrig fotangel som skall stoppa boskap) och på franska sautair (en korsknuten scarf) och har blivit en klassisk heraldisk symbol som följt Andreaslegenden.

St AndrewSt. Andreas med sina klassiska symboler korset och skriften.

 

 

Andreas reste efter Jesus död runt och spred ordet och utförde mirakel vilket beskrivs såväl i Bibeln som i ett antal apokryfiska böcker. Hans resor tog honom runt i framförallt sydöstra Europa men ända upp till dagens Ryssland och blev dess skyddshelgon på kuppen, Vissa legender berättar att han också besökt Skottland. Andreas slutade alltså sina dagar på ett kors som det i vår vägg och vissa säger att han som sin bror Petrus dessutom korsfästes uppochned då han inte ansåg sig värdig att dö på samma sätt som Jesus.

Hans kropp blev över tiden spridd över Europa i form av relikdelar. Huvudet lär ha varit på en utflykt till Peterskyrkan i Rom men återbördats till Grekland och staden där han är också skyddshelgon, Patras.

flag-scotland-blue-cross-royalty-free-thumbnail

Andra delar av hans lämningar kom att hamna som reliker i St. Andrews i Skottland framåt 400-talet och blev grunden för hans roll som skyddshelgon för Skottland och därav att vi återfinner detta kors i den skotska flaggan såväl som i Union Jack.

Så inspirerad av St Andreas valde vår timmerman att i salen utföra konstruktionen i form av ett Andreaskors något vi idag är glada för!

sträva carcassonneSamtida hus i La Cité de Carcassonne med en annan lösning på sträva.

andra strävorMedeltida hus i Albi med kreativt korsvirke.

Andreaskors Alet-les-BainsMedeltida hus i Alet-les-Bains med bland annat Andreaskors.

Välkommen att följa oss på WordPress eller via e-mail!

Dela gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

Byns egen Parsifal!

carcassone månljus frankrikeRoger Raymonds slott som är del av La Cité de Carcassonne.

Raymond Roger Trencavel är en legend i södra Frankrike och långt utanför dessa trakter. Han var en modern ledare vid 1200-talets början och herre över Carcassonne bland annat. Under hans korta regim över Carcassonne och Beziers samt en tid också, Peyriac-Minervois vad jag har kunna förstå, rådde något man närmast kan se som religionsfrihet med dagens mått och om inte jämställdhet, så i all fall rätt för kvinnor att inneha egendom och besluta om den.

En våldsam reaktion på detta blev det albigensiska korståget initierat av en hotad katolsk kyrka och med sällsynta grymheter inte minst mot katarer och judar.

Blason_TrencavelRaymond Rogers vapensköld med den klassiska hermelinsvansen vi skrivit om tidigare.

Raymond föddes 1186 och när hans far dog 1194 (eller 1196) lämnades hans uppfostran åt Bernard en av faderns vänner, Bernard, lord av Saissac och han växte kanske tidvis upp på dennes slott i närheten av Carcassonne.

En tur runt slottet där Raymond troligen sprang runt som barn.

Raymond var själv troligen inte katar men såväl hans syskon som Bernard lär ha varit katarerna mycket närstående. Detta och den mångkulturella befolkningen i Carcassonne bidrog säkerligen till att Raymond när han blev ledare insåg att mångfald är så mycket bättre än enfald.

parsifalKlassiska Parsifal inspirerad av Raymond och Labyrinth där han är centrum. 

Det är lätt och dessutom så fascinerande att föreställa sig att någon av våra företrädare i vårt hus i Peyriac, runt 300 år senare vid 1400-talets slut satte sig vid fönstret i salen med barnen i en ring omkring sig och berättade spännande historier om denne Raymond Roger som dessutom av vissa anses vara en av förebilderna till Wolfram von Eschenbachs odödlige hjälte Parsifal.

augmented reality - CopyEtt första tappert försök till augmented reality från salen i huset.

Det är denna känsla av en tidsresa på riktigt är vad hela vår renovering syftar till och det gör att valen av tidsenliga material och detaljer är mer än en princip – det är ett sätt att skapa det sceneri vi vill att besökare skall komma att ha som bakgrund när de återupplever historiens vingslag i denna unika del av Europa.

Raymond Roger dog 1209 på senhösten under oklara omständigheter, fängslad i sitt eget slott i Carcassonne. Det ryktas att stadens nye herre och det albigensiska korstågets grymme härförare Simon de Montfort, låg bakom hans död.

En kort rundvandring i Raymonds slott där han också slutade sina dagar.

Trappor har betydelse i ett Town house!

trappa montnartreEn vacker trapp från Montmartre som blir förebild för vår vindstrapp.

Vi har i tidigare episoder gått igenom husets dörrar och fönster samt förstås alla rummen men i denna episod tänkte vi ta en närmare titt på husets trappor.

Visst har vi bloggat om de två trapphusen redan 2016 och konstaterat att det från bottenvåningen troligen är konstruerat på 50-talet medan trappen till vinden absolut är 1800-tal eller möjligen äldre.

Därutöver har vi två nivåskillnader till, nämligen entrén och dörren ut till lilla gården.

entre före golvpalttaOriginalentré.

Låt oss börja med entrédörren som vi i detalj beskriver i genomgången av husets dörrar men här koncentrerar vi oss på nivåskillnaden och med det tillgängligheten för rullstolsburna gäster.

entre efter platta 2Samma entré med nytt golv och större nivåsklillnad mot gatan.

I samband med att vi gjöt nytt golv i hall, badrum och kök för att få ett bottenplan utan trösklar eller nivåskillnader så blev entrésteget 14 cm högre. Vi kommer att göra en ramp från gatan till hallgolvet och letar nu efter en elegant sådan som smälter in i omgivningen. Intressanta material är aluminium men också lösningar med helgjutna små gummiramper finns.

court entre 3Översvämningsbarriär mot innergården.

Den andra lite mindre trappen är steget ut till lilla gården. Det har i moderna tider fått en extra betongbalk som vi antar är avsedd för att stoppa översvämning av regnvatten vid de häftiga regnen som ofta drabbar trakten. Vi tittar nu på att ersätta den med ett breddavlopp av tillräcklig kapacitet. För detta krävs att räkna ut maximala regnflöden från taken, vilket i sig är en redig matematisk uppgift. Vidare skall vi hitta ett snyggt breddavlopp som kan kopplas till vårt medeltida dagvattensystem.

egout medievalBild inifrån vårt uråldriga dagvattensystem som har brunn på gården från 1300-tal.

takytaVårt tak med 40 m2 yta mot söder som tar emot många skyfall varje år.

vattentillströmmningUtsikt över granntak som bidrar med ytterligare regnvatten till kalkylen!

Så då till det två riktiga trapphusen och först 50-tals trappan till första våningen från hallen. Denna passar ju dåligt in i ett medeltida hus men är bastant och välgjord och skall behållas.

trappa 50-tal occitanieBetong och tegelkonstruktion från 50-talet.

Det första som kommer att hända med den är att räcket kommer att förlängas till tak och bilda en vägg mot badrummet.

escalier rdch audeDen idag målade betongtrappen som skall få nya ytskikt.

En fackellampa med närvarosensor kommer att monteras som belysning. Stegen skall vi renovera och bekläda med klinker och kanske ek trappnosar eller tvärtom eksteg och klinkerfront.

trappaTrappa från Cité de Carcassonne med eksteg och klinker.

Första steget blir vridet i 45 grader och med det ett större avstamp. Någon form av ledstång som inte tar för mycket plats skall monteras. Väggarna kommer att putsas med kalkputs i en ljus färg.

trappsteg ettPlatsen för det första steget som blir större (bilden tagen innan golvgjutning).

Övre trapphuset som leder till vindsvåningen är helt i trä och delar av konstruktionen behöver bytas men i stort skall den behållas. Den inledande bilden från Musée de Montmartre i början av denna episod blir vår förebild.

2015-09-05 12.02.34Entrén till vindstrappen.

esacalier grenierSamma trapp sedd från vinden.

Den stora frågan är om vi skall göra den som ett öppet trapphus för att vinna volym i salen. När trappan är renoverad skall träet slipas och betsas med ek kulör och sedan matt lackas.

trapphus salenIdag en vägg men skulle kunna bli ett trapphus och skapa volym!

Dagens episod avslutas med en video från det unika restaureringsarbetet av den magnifika trappan vid Château Fontainebleau. Det finns de som har större trapprojekt än vi kan man konstatera.

 

Välkommen att följa husifrankrike.com på WordPress eller via mail!

Dela gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

Johanniterordens 450 år i Peyriac

Under våra fem första år med arbetet att restaurera vårt hus från 1498 har parallellt utforskandet av husets och byns historia blivit viktig för oss.

Vår lilla bys historia är en outtömlig källa att ösa ur. En period som lär ha satt djupa spår är de dryga 450 år som Johanniterorden (Ordre de Saint-Jean de Jérusalem eller Ordre des Hospitaliers) ägde och förvaltade byn.

Chévalier Saint Jean Image courtesy httpwww.patrickdallanegra.frRiddare vid tiden för ordens övertagande av Peyriac.     Bild: www.patrickdallanegra.fr

Efter det albigensiska korståget (1209-1229) mot katarerna samt Tempelherreordens upplösning 1307, donerades Peyriac-Minervois med omgivande ägor på 1330-talet till Johanniterorden. Efter ett par oroliga första decennium med bland annat två belägringar återfick orden ägorna av franske kungen och innevånarna fick återanvända allt timmer från belägringen för att bygga upp de byggnader som bränts ned.

Johanniterorden kom sedan att ha kvar innehavet ända fram till Franska Revolutionen alltså väl över 400 år.

 

Johanniterorden har en fascinerande historia och är den enda av de medeltida militära ordnarna som överlevt till idag. De kan återfinnas med allt från ambulansverksamhet till sjukhus och är verksamma även i Sverige med Johanniterhjälpen som tillhandahåller HLR utbildningar.

Maltese_Cross_variant_red.svg

Det åttauddiga korset är den uråldriga symbolen för Johanniterorden och de åtta spetsarna sägs representera de ridderliga dygderna:

      1. Heder och ära
      2. Tapperhet
      3. Fromhet
      4. Frikostighet
      5. Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka
      6. Vördnad för kyrkan
      7. Dödsförakt
      8. Trofasthet

 

Välkommen att följa husifrankrike.com på WordPress eller via e-mail!

Dela gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

Om Huset

Kapitlet ”Om huset” som ni återfinner ovan till höger i rubrikraden samt till del, i nedan episod har haft över 3000 besökare av våra totalt 27,000 hittills. Detta att jämföra med vår senaste och hittills med lästa inlägg, ”Fem år senare” som haft strax under 1000 läsare.

Med den insikten var det lätt att använda lite av all den tid man nu har till förfogande till att uppdatera sidan. Här samlar vi de ”Då och nu” berättelser vi hittills gjort. Denna första uppdatering är koncentrerad till rummen på markplan. Framöver kommer övriga våningar också att kompletteras!

____________________________________________________________________________________________

Vårt hus ligger i den lilla byn Peyriac-Minervois 25 km nordöst om den magiskt medeltida världsarvsstaden Carcassonne.

Allt i departementet Aude i regionen Occitanie (sammanslagning av regionerna Languedoc-Roussilon och Midi-Pyrénées). På bekvämt avstånd till Medelhavet (en knapp timme), skidåkning i Pyrenéerna (1,45 tim) och med en byggd sprängfylld av historia!

Skiss soulier

Huset daterar sig till 1498 och vi arbetar kontinuerligt med att söka hela dess spännande historia mer i detalj.

Med 45 m2 på mark i tre våningar kommer det att ge oss en boyta på dryga 90m2 (man får räkna bort runt 30% när man har ett hus med medeltida murade väggar med tjocklek mellan 55 och 85 cm).

I följande inlägg kan du se hur husets olika rum utvecklats under de första åren under temat ”då och nu”.

Köket 2016 – Då och nu – förvandligen

Köket 2019 – Då och nu

Kammaren bottenvåningen 2016 – Då och nu förvandligen

Kammaren bottenvåningen 2019 – Väggarna växer fram

Gården 2016 – Då och nu

Gården 2019 – Ett smutsigt hantverk

Hallen 2016- Då och nu förvandlingen

Hallen 2018- Dörröppning

Badrummet 2016 – Badrummet då och nu förvandlingen

Badrummet 2019 – På resa och jakt efter badrumsväggar

Framöver kommer du att hitta uppdateringar av ”Då och nu” berättelser från husets övriga rum på ”Om huset”

vingård 2agens episod avslutas med en vy över byn från en vingård. En utsikt som inte ändrats mycket över århundradena!

Fem år senare!

husDen 30 mars 2020 klockan 14.30 är det fem år sedan våra blickar första gången föll på det som skulle bli vårt hus i Frankrike och en så stor och viktig del i våra liv framöver.

maison rue st martinDet ganska illa medfarna lilla huset vi först tittade på!

Det var då mäklaren, och nu mer vår vän, Solveig först visade oss ett litet hus vi själva letat upp on-line men som var i väldigt dåligt skick. För att sedan säga att – jag har ett hus som precis kommit ut på marknaden och ligger här runt hörnet, vill ni titta på det?

Det ville vi, och ganska direkt kände vi att nu hade vi hittat rätt även om vi försökte hålla oss professionella och tog det slutliga beslutet först ett par dagar senare, hemma i Sverige.

Vårt hus som ju finns i detalj beskrivet i de 335 episoderna hittills i denna blogg. (Prova gärna att söka i fältet här uppe till höger och botanisera bland alla våra erfarenheter under dessa fem år).

Fem år är en lång tid och ibland kan det kännas som inte så mycket hänt speciellt när man med rådande omständigheter inte kunnat komma ned som planerat. Men under de totalt cirka 24 veckor vi varit därnere har det hänt ganska mycket. Stora saker som nytt tak och ny terrass där vi fått hjälp men också de över 1000 arbetstimmar vi själva lagt ned på förts rivning och nu konstruktion och allt med hållbara och historiskt riktiga metoder.

Här följer fyra vinklar från nedervåningen och köket med ”då och nu” bilder för att ge en känsla av vart vi är på väg. Klicka gärna på de markerade orden i bildtexterna för att komma till aktuell episod.

cuisine 2015Första anblicken av eldstaden i köket.

cuisine 2019Köket idag med framtagna murväggar som kalkputsas och eldstaden blir spiskåpa.

salle de bains 2015Dåvarande dörr från hall in till köket.

coin cusinie 2 2019Idag igensatt och ersatt av nytt dörrhål samt väggar framtagna, lagade och putsade.

cuisine 2 2015Köksväggen mot Rue de la ville i originalskick 2015.

cuisine 2 2019Köksväggen idag, framtagen. lagad och kalkputsad samt med originalgolv som återläggs.

porte courtDörren till gården i sorgligt skick.

renovee porte courtSamma dörr omsorgsfullt renoverad.

Det känns naturligtvis konstigt på många sätt i dessa tider när man inte kan komma ned men desto mer att se fram emot när denna kris är över. Jag citerar en av traktens trubadurer från 1100-talet, även om ha skaldade om Aragonien och jag travesterat strofen till att gälla Peyriac-Minervois!

Aldrig har jag varit

borta från Peyriac

utan att vilja skynda dit

                                                                                                                                    Arnaut Daniel, Occitanie under 1100-talets andra hälft

BnF_ms._854_fol._65_-_Arnaut_Daniel_(1)För den som vill lyssna mer på Arnaut, en av traktens alla trubadurer, denne begåvning som var med och skapade den västerländska lyriken lyssna gärna på nedan klipp.

fleur janue printempsAvslutningsvis en vårblomma från hustruns trädgård som gissningsvis ser ut så nu igen.

Dela gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

I väntan på det normala!

lås detalj peyriac

Vad gör man i dessa tider förutom att följa myndigheternas föreskrifter? Planerar för när allt är åter till det normala. För min del innebär det att istället för att mura på huset i Frankrike så blir det att jobba hemifrån i huset på ön i skärgården och använda tiden till lite förkovran och förberedelser.

Väl medveten om att jag är privilegierad som har denna möjlighet är jag tacksam och ödmjuk men har också valt att tro att denna globala kris kommer som andra kriser att ha ett förlopp och vara över om en ganska snar framtid.

Så vid sidan av vanligt kontorsarbete i mitt bolag så blir det lite tid över till små projekt. I min kalender har jag sedan ett halvår haft en notering som ständigt flyttats fram ”renovera låset”.

När vi av vår vän, den amerikanske finsnickaren som renoverar prästgården i Peyriac, fick en antik (1800-tal) dörr till vårt badrum så var den dessutom försedd med ett lås från samma epok. Det har legat i boden här på ön. Så nu var det dags att prya som låssmed.

lås i skärgården

Fördelen med gamla produkter är att de är konstruerade för att hålla och för att kunna repareras.

Med en liten skruv öppnar man detta lås och den enkla men sinnrika konstruktionen blir ganska snabbt uppenbar, även för en amatör. Youtube är ju en ständig källa till kunskap och så även i denna nischade verksamhet, här ett smakprov.

Efter borttagning av alla färglager (med viss försiktighet och skyddsmask, då man har haft en svaghet för blyfärger i Frankrike långa tider).

Samtidigt var det dags att försöka tidsbestämma låset och finna tillverkaren. Till min glädje gick det att rengöra den lilla plattan med låssmedens firmamärke där man nu tydligt kan läsa ”M.D 1er QUALITÉ”.

Mot slutet av rengöringen kom en graverad signatur fram, som jag tyder till Launart eller Saunart, om någon läser bättre eller känner någon som kan gamla lås så hör gärna av er.

NOTERA! Efter snabbt inspel från en läsare kan vi konstatera att det troligen rör sig om en låssmed eller firma som heter M.D LAURENT och kan ha hållit till i södra Frankrike.

Och tack vare inspel från ytterligare en läsare så kan vi också konstatera att det finns identiska lås med olika firmanamn så man kan misstänka en gemensam tillverkare eller maskintillverkare och att man sedan satte sin label på låsen lokalt.  

Min slutsats är att låset är från sent 1800-tal vilket dörren kan tyda på men även jämförelser från nätet.

Avslutningsvis var det dags att göra rent och smörja upp låset som är helt funktionellt och det ryktas att originalnyckeln kan finnas kvar i prästgården men det får vi se i framtiden.

En port till medeltiden

dörr parisMagnifik port till medeltida hus i Paris som vinjett till denna inspirationsepisod.  

Under vårt hus 522-åriga historia har entrédörren varit placerad på flera olika ställen i fasaden och framförallt haft många olika funktioner. Från att i början dels ha uppgiften att se imponerande ut i detta hus som sannolikt beboddes av någon ganska välbärgad och greven närstående, till att stå emot inte bara inbrott men också anfall av illasinnade fiender. Till att idag vara en välkomnande entré men naturligtvis också skydda från inbrott.

På vår väg att skapa ett hus som är trevligt att bo i på 2000-talet men med tydlig känsla av en tidsresa till medeltiden, kommer entrédörren att vara en viktig del och en första signal om att man träder in i en annan epok.

vår dörr 2Porten idag med lite skavanker av tidens tand längst ned.

Nuvarande dörr är mycket välbyggd och det troligen senare delen av 1900-talets första hälft. Den är försedd med tre gångjärn vilket gör att vi bedömer att den skulle orka med en ny front i ek och att vi på det sättet kan skapa den dörr vi önskar. Entrén flyttades senast cirka 1 meter åt vänster under 1900-talet av något skäl och man kan fortsatt se spår av den tidigare entrén som vi berättar mer om i den här episoden.

I nedan kavalkad av dörrar med medeltida snitt och i vissa fall kanske till och med medeltida ursprung hämtar vi inspiration till en ny front.

dörr agdeTroligen från medeltiden och så många av dessa finns ej kvar – trä är förgängligt.

skattkammardörr avignonDefinitivt från medeltiden, en dörr till skattkammare, Påvepalatset i Avignon (1300-tal)

sliten dörrDörrar blir också gamla även om denna säkert inte är äldre än sent 1800-tal.

Viktigt är att bevara ljusinsläppet i dörrens ovankant dels för att vi behöver dagsljuset men också för att vi tror att denna lösning förekom även på medeltiden.

dörr förebild audeDubbeldörr med ljusinsläpp och de klassiska rombiska spikhuvudena.

dörr aude 2Enkeldörr med synliga smidda spikar och klassisk hög sparksockel.

dörr aude 1Dörren med smidda gångjärn med dekorativa avslut.

dörr agde 3Åldrig dörr med snudd på modernistiskt mönster i dekorationen.

dörr agde 2En av de förebilder vi tittat på med hög sparksockel, ljusinsläpp och synliga spikar.

entree nouveau audeEn andra förebild vad gäller inte minst färg och sockel.

Vi kommer att troligen att bevara det befintliga vackra brevinkastet även om detta är ett nyare påfund. Postgång har dock funnits i Europa sedan romartiden och La Poste de France föregångare grundades redan 1464 av Louis XI och hette la Surintendance générale des postes.

vår ytterdörr franceLettres

Dagens episod avrundas med detalj av dörren till vår bykyrka och det utsökt vackra låset med utsmyckningar.

kyrklås peyriac

Varde ljus!

Nästan var by i Frankrike har designade lyktstolpar på huvudväg och vid infarten. Ofta av 50-tals snitt och med modig fransk design. I Peyriac (som den uppmärksamme kan notera på ovan video) har vi vita sådana med en diagonal design. I slutet av klippet kan man också se de gatulampor som hittills suttit inne i byns gamla medeltida centrum och som väl kanske inte gjort någon glad.

lampa 60tal audeMen sedan några dagar har byte till lampor med antikt snitt påbörjats och på nedan aningen suddiga bild ser vi hur tjusigt det blivit för vårt hus.

lampadaire rue de la ville

På lampfronten i övrigt har vi hittills införskaffat följande fyra armaturer som skall upplysa olika delar av vårt fina hus.

KristallkronaKristallkronan till salen

 

lampa                                 Stiliserade facklor till trapphusen

 

takkrona medeltid audeJärnkrona med medeltidstouch till köket

 

sakl lampaLykta till gården från loppis i Azille

Samtliga dessa skall få LED ljus och nya PVC fria kablar och lysa upp vår tid i Frankrike framöver.

I detta sammanhang kan det vara värt att fundera kring hur man skall se på historiskt återskapande och vilka eftergifter för modern teknik och stil man bör göra. Har jag förstått det hela rätt finns det tre synsätt: Dels att inte återskapa utan endast bevara vilket ju har baksidan att man inte kan använda historiska byggnader i modern tid som bostad.

En annan brett accepterad lösning är att komplettera med lösningar som är moderna vid tiden för restaureringen.

Den tredje och den vi hänger oss till är kanske mer amatörmässigt romantisk och den innebär att återskapa så man får en känsla av historisk miljö även om varje del inte är 100 % originalstil. Denna tredje väg är väl lite av vad Eugène Viollet-le-Duc hängav sig till när han vid 1800-talets andra hälft restaurerade la Cité de Carcassonne och det blev ju bra!

carcassone månljus frankrike

La Cité de Carcassone i månljus