Trappor har betydelse i ett Town house!

trappa montnartreEn vacker trapp från Montmartre som blir förebild för vår vindstrapp.

Vi har i tidigare episoder gått igenom husets dörrar och fönster samt förstås alla rummen men i denna episod tänkte vi ta en närmare titt på husets trappor.

Visst har vi bloggat om de två trapphusen redan 2016 och konstaterat att det från bottenvåningen troligen är konstruerat på 50-talet medan trappen till vinden absolut är 1800-tal eller möjligen äldre.

Därutöver har vi två nivåskillnader till, nämligen entrén och dörren ut till lilla gården.

entre före golvpalttaOriginalentré.

Låt oss börja med entrédörren som vi i detalj beskriver i genomgången av husets dörrar men här koncentrerar vi oss på nivåskillnaden och med det tillgängligheten för rullstolsburna gäster.

entre efter platta 2Samma entré med nytt golv och större nivåsklillnad mot gatan.

I samband med att vi gjöt nytt golv i hall, badrum och kök för att få ett bottenplan utan trösklar eller nivåskillnader så blev entrésteget 14 cm högre. Vi kommer att göra en ramp från gatan till hallgolvet och letar nu efter en elegant sådan som smälter in i omgivningen. Intressanta material är aluminium men också lösningar med helgjutna små gummiramper finns.

court entre 3Översvämningsbarriär mot innergården.

Den andra lite mindre trappen är steget ut till lilla gården. Det har i moderna tider fått en extra betongbalk som vi antar är avsedd för att stoppa översvämning av regnvatten vid de häftiga regnen som ofta drabbar trakten. Vi tittar nu på att ersätta den med ett breddavlopp av tillräcklig kapacitet. För detta krävs att räkna ut maximala regnflöden från taken, vilket i sig är en redig matematisk uppgift. Vidare skall vi hitta ett snyggt breddavlopp som kan kopplas till vårt medeltida dagvattensystem.

egout medievalBild inifrån vårt uråldriga dagvattensystem som har brunn på gården från 1300-tal.

takytaVårt tak med 40 m2 yta mot söder som tar emot många skyfall varje år.

vattentillströmmningUtsikt över granntak som bidrar med ytterligare regnvatten till kalkylen!

Så då till det två riktiga trapphusen och först 50-tals trappan till första våningen från hallen. Denna passar ju dåligt in i ett medeltida hus men är bastant och välgjord och skall behållas.

trappa 50-tal occitanieBetong och tegelkonstruktion från 50-talet.

Det första som kommer att hända med den är att räcket kommer att förlängas till tak och bilda en vägg mot badrummet.

escalier rdch audeDen idag målade betongtrappen som skall få nya ytskikt.

En fackellampa med närvarosensor kommer att monteras som belysning. Stegen skall vi renovera och bekläda med klinker och kanske ek trappnosar eller tvärtom eksteg och klinkerfront.

trappaTrappa från Cité de Carcassonne med eksteg och klinker.

Första steget blir vridet i 45 grader och med det ett större avstamp. Någon form av ledstång som inte tar för mycket plats skall monteras. Väggarna kommer att putsas med kalkputs i en ljus färg.

trappsteg ettPlatsen för det första steget som blir större (bilden tagen innan golvgjutning).

Övre trapphuset som leder till vindsvåningen är helt i trä och delar av konstruktionen behöver bytas men i stort skall den behållas. Den inledande bilden från Musée de Montmartre i början av denna episod blir vår förebild.

2015-09-05 12.02.34Entrén till vindstrappen.

esacalier grenierSamma trapp sedd från vinden.

Den stora frågan är om vi skall göra den som ett öppet trapphus för att vinna volym i salen. När trappan är renoverad skall träet slipas och betsas med ek kulör och sedan matt lackas.

trapphus salenIdag en vägg men skulle kunna bli ett trapphus och skapa volym!

Dagens episod avslutas med en video från det unika restaureringsarbetet av den magnifika trappan vid Château Fontainebleau. Det finns de som har större trapprojekt än vi kan man konstatera.

 

Välkommen att följa husifrankrike.com på WordPress eller via mail!

Dela gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

Johanniterordens 450 år i Peyriac

Under våra fem första år med arbetet att restaurera vårt hus från 1498 har parallellt utforskandet av husets och byns historia blivit viktig för oss.

Vår lilla bys historia är en outtömlig källa att ösa ur. En period som lär ha satt djupa spår är de dryga 450 år som Johanniterorden (Ordre de Saint-Jean de Jérusalem eller Ordre des Hospitaliers) ägde och förvaltade byn.

Chévalier Saint Jean Image courtesy httpwww.patrickdallanegra.frRiddare vid tiden för ordens övertagande av Peyriac.     Bild: www.patrickdallanegra.fr

Efter det albigensiska korståget (1209-1229) mot katarerna samt Tempelherreordens upplösning 1307, donerades Peyriac-Minervois med omgivande ägor på 1330-talet till Johanniterorden. Efter ett par oroliga första decennium med bland annat två belägringar återfick orden ägorna av franske kungen och innevånarna fick återanvända allt timmer från belägringen för att bygga upp de byggnader som bränts ned.

Johanniterorden kom sedan att ha kvar innehavet ända fram till Franska Revolutionen alltså väl över 400 år.

 

Johanniterorden har en fascinerande historia och är den enda av de medeltida militära ordnarna som överlevt till idag. De kan återfinnas med allt från ambulansverksamhet till sjukhus och är verksamma även i Sverige med Johanniterhjälpen som tillhandahåller HLR utbildningar.

Maltese_Cross_variant_red.svg

Det åttauddiga korset är den uråldriga symbolen för Johanniterorden och de åtta spetsarna sägs representera de ridderliga dygderna:

      1. Heder och ära
      2. Tapperhet
      3. Fromhet
      4. Frikostighet
      5. Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka
      6. Vördnad för kyrkan
      7. Dödsförakt
      8. Trofasthet

 

Välkommen att följa husifrankrike.com på WordPress eller via e-mail!

Dela gärna inläggen från husifrankrike.com på dina sociala medier!

Om Huset

Kapitlet ”Om huset” som ni återfinner ovan till höger i rubrikraden samt till del, i nedan episod har haft över 3000 besökare av våra totalt 27,000 hittills. Detta att jämföra med vår senaste och hittills med lästa inlägg, ”Fem år senare” som haft strax under 1000 läsare.

Med den insikten var det lätt att använda lite av all den tid man nu har till förfogande till att uppdatera sidan. Här samlar vi de ”Då och nu” berättelser vi hittills gjort. Denna första uppdatering är koncentrerad till rummen på markplan. Framöver kommer övriga våningar också att kompletteras!

____________________________________________________________________________________________

Vårt hus ligger i den lilla byn Peyriac-Minervois 25 km nordöst om den magiskt medeltida världsarvsstaden Carcassonne.

Allt i departementet Aude i regionen Occitanie (sammanslagning av regionerna Languedoc-Roussilon och Midi-Pyrénées). På bekvämt avstånd till Medelhavet (en knapp timme), skidåkning i Pyrenéerna (1,45 tim) och med en byggd sprängfylld av historia!

Skiss soulier

Huset daterar sig till 1498 och vi arbetar kontinuerligt med att söka hela dess spännande historia mer i detalj.

Med 45 m2 på mark i tre våningar kommer det att ge oss en boyta på dryga 90m2 (man får räkna bort runt 30% när man har ett hus med medeltida murade väggar med tjocklek mellan 55 och 85 cm).

I följande inlägg kan du se hur husets olika rum utvecklats under de första åren under temat ”då och nu”.

Köket 2016 – Då och nu – förvandligen

Köket 2019 – Då och nu

Kammaren bottenvåningen 2016 – Då och nu förvandligen

Kammaren bottenvåningen 2019 – Väggarna växer fram

Gården 2016 – Då och nu

Gården 2019 – Ett smutsigt hantverk

Hallen 2016- Då och nu förvandlingen

Hallen 2018- Dörröppning

Badrummet 2016 – Badrummet då och nu förvandlingen

Badrummet 2019 – På resa och jakt efter badrumsväggar

Framöver kommer du att hitta uppdateringar av ”Då och nu” berättelser från husets övriga rum på ”Om huset”

vingård 2agens episod avslutas med en vy över byn från en vingård. En utsikt som inte ändrats mycket över århundradena!